Minimumspend

Uitleg over de werking van minimumspend

Wat is Minimumspend?

Minimumspend is het minimale verkeersvolume uitgedrukt in euro’s. Wanneer er een minimumspend van €100 is afgesproken, dan gaan we er ook van uit dat er minimaal €100 aan verkeerskosten, zoals bellen, wordt gemaakt. De afspraak over een minimumspend wordt vastgelegd in het contract, waarbij Zakelijkenummers.nl u een tarief biedt op basis van het minimale te besteden bedrag.

Waarom wordt gebruik gemaakt van Minimumspend?

Op basis van het verwachte verkeersvolume kunnen wij u bij een groter volume een scherper verkeerstarief aanbieden. Dit komt doordat het wij op basis van verwachte verkeersvolume scherp kunnen inkopen bij onze leveranciers.

Hoe wordt de Minimumspend vastgesteld?

Minimumspend wordt bij aanvang van het contract vastgesteld op basis van de verwachtingen van het volume voor het nummer.

Waarom krijg ik de Minimumspend gefactureerd?

Als het verwachte volume niet wordt gehaald kunnen we de afgesproken scherpe tarieven niet handhaven. In dit geval factureren we het verschil tussen de Minimumspend en het daadwerkelijke verkeersvolume aan u door. U vindt dit terug op uw reguliere factuur.

Wat als ik veel minder of meer verkeer op mijn nummer heb?

Het kan voorkomen dat er na verloop van tijd veel minder of meer verkeer op het nummer is. Neem dan contact op met uw accountmanager om te kijken of de  tarieven nog wel bij uw situatie passen.