Opzeggen algemeen

Wilt u uw contract opzeggen? Het opzeggen van een contract is mogelijk door een brief, voorzien van een handtekening van een tekenbevoegd persoon, naar ons postbusadres te sturen. Lees onderstaande over de gevolgen van tussentijds opzeggen of opzegging via derde.

Tussentijds opzeggen

Wilt u tijdens een lopen contract opzeggen, dan is er sprake van contractbreuk. ZakelijkeNummers.nl werkt meestal met een contract van minimaal 2 jaar. Uiteraard willen wij u niet in de weg zitten en bent u vrij om op elk moment uw contract op te zeggen. Zegt u tijdens een lopend contract op, is er wel sprake van een contractbreuk. In dit geval is er een boetebeding van toepassing.

Boetebeding

De hoogte van de boete is gebaseerd op de kosten die gemaakt worden als gevolg van de opzegging van uw contract of annulering van een opdracht. De opzegboete bestaat uit de abonnementskosten gedurende minimaal 75% van de overeengekomen contractduur en de daarbij behorende jaarkosten plus evt. ontvangen kortingen en aan de installatie gerelateerde kosten.

Weigering van opzegging

ZakelijkeNummers.nl behoudt zich tevens het recht de opzegging te weigeren indien de opzegging niet voldoet aan de door ZakelijkeNummers.nl aan de klant gestelde voorwaarden. Hiervan kan bijv. sprake zijn als u nog niet alle facturen heeft voldaan. De looptijd van uw contract kunt u inzien door in te loggen op www.mijnzakelijkenummers.nl.

Opzegging via derde

Heeft u niet opgezegd, maar bent u wel naar een andere aanbieder overgestapt die heeft verzuimt voor u het nummer op te zeggen? Dan is naast het boetebeding een extra bedrag van € 750,00 verschuldigd. Let dus goed op dat als u over wil stappen, u zorgt dat alles goed geregeld is! Het boetebeding en alle informatie over looptijd en beëindiging van uw contract kunt u vinden in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u de juiste procesbeschrijving gelezen maar toch nog vragen? Ga naar de FAQ. Staat uw vraag er niet tussen, neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Selectie van onze klanten